Axencia Galega de Emerxencias
112 112

Ayto. Oficina de Recaudación
Rúa do Ameneiral, nº 18.
15220 Bertamiráns, Ames.
900 13 22 04 900 13 22 04

Ayuntamiento de Ames
Pz. do Concello, nº 2.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 88 30 02 981 88 30 02

Casa da Cultura
Pz. de Chavián.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 89 10 17 981 89 10 17

CEIP a Maia
Rúa Peregrina
15220 Bertamiráns, Ames.
ceip.a.maia@edu.xunta.es
981 88 31 52 981 88 31 52
981 88 31 52

Centro de Salud
Rúa Pedregal, nº 10.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 89 04 04 981 89 04 04

Correos
Pz. da Mahía.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 88 47 13 981 88 47 13

Informació: 902 197 197

Guarderia Municipal
Rúa Peregrina, nº 28.
15220 Bertamiráns, Ames.
eibertamirans@concellodeames.org
981 89 11 11 981 89 11 11

Guardia Civil
Rúa Figueiras.
15895 Milladoiro, Ames.
981 53 64 05 981 53 64 05

IES de Ames
Rúa Peregrina
15220 Bertamiráns, Ames.
ies.ames@edu.xunta.e
981 89 15 89 981 89 15 89
981 89 15 90

Incendios Forestales
085 085

Juzgado de Paz
Rúa Alcalde Lorenzo, nº 2.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 88 31 04 981 88 31 04

Notaria de Ames
Rúa das Hedras, nº 1, 2º A, Polg. Indl.
15895 Milladoiro, Ames.
981 53 68 41 981 53 68 41
981 53 64 93

Pabellón Polideportivo
Avda. da Peregrina.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 88 30 32 981 88 30 32

Piscina Cuberta a Telleira
Rúa do Camiño Novo.
15220 Bertamiráns, Ames.

Policia Local
Rua Alcalde Lorenzo, nº 2.
15220 Bertamiráns, Ames.
619 76 75 75 619 76 75 75

Policia Nacional
091 091

Punto Limpio
Rua das Hedras, nº 30, Polg. Indl.
15895 Milladoiro, Ames.
981 53 66 88 981 53 66 88
981 53 53 07

Radio Ames
Avda. da Mahía, nº 22.
15220 Bertamiráns, Ames.
radio@concellodeames.org
981 89 04 52 981 89 04 52

Servicio Municipal Aguas
Rúa do Ameneiral, nº 18.
15220 Bertamiráns, Ames.
981 88 38 42 981 88 38 42

Teléfono de Guardias: 626 920 999